Нормативно-правова база

Нормативно-правові  документи  щодо організації дошкільної освіти:
 • Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
 • Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)
 • Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
 • Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 01.07.2001 №2628-111)       
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305,  із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)
 • Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)
 • Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)
 • Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від 05.03.2009 №1065-VI)  

Нормативно-правові документи  щодо організації навчально-виховного процесу:
 • Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128)
 • Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
 • Планування роботи в дошкільних навчальних закладах. (Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 • Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОН молоді та спорту  України від 29.07.2011 №1/9-577) 
 • Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583) 
 • Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) -
 • Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах (Лист МОН молоді та спорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509) 
 • Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад. (Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470)
 • Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
 • Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
 • Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36) 
 • Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
 • Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)     
 • Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. (Постанова Кабінету Міністрів України №629  від 11.04.2011р.)
 • Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р. (Інструктивно-методичний лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482)
 • Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. (Лист МОН молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
 • Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
 • Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. (Наказ МОН молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714)

Нормативно-правові документи щодо організації программно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу:
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні  
 • Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України   
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українського дошкілля» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011р. № 1/11-11601)
 • Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (лист ІІТЗО від 25.05.2012р. № Г-106)
 • Пррограма  з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (лист ІІТЗО від 08.11.2013р. № 14.1/12-Г-632)
 • Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (лист ІІТЗО від 31.03.2014 р. № 14.1/12-Г-501)
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (2010р.)
 • Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.       (Наказ  МОНУ  від 09.11.2010 №1070)
 • «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» аказ Міністерства від 06.08.2013 № 1106)
 • «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році» (лист Міністерства від 08.07.13 № 1/9-479)
 • «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» (лист МОН України від 25.07.2014 №  1/9-374)
 • «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному році»

Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:
 • Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
 • Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 • Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 • Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322  Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
 • Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. (Наказ МОН молоді та спорту України від 25.11.2011 №1365)
 • Про затвердження заходів МОЗУ та НАМНУ щодо виконання у2011р. Загальнодержавної програми «Нацональний  план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. (Спільний наказ МОНУ і НАМНУ від 11.08.2011 № 500/71)

Нормативно-правові документи щодо організації харчування:
 • Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591) 
 • Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329) 
 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227) 
 • Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394) 
 • Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515) 
 • Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V 
 • Про виконання норм харчування  в ДНЗ. ( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи:
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 • Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004) 
 • Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486) 
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)
 • Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ (додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
 • Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової  соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)

  
Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
 • Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9-263)
 • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
 • Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.   
 • Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. (Наказ МОН молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)
 • Про дотримання  порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. (Лист МОН молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389)
 • Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. (Наказ МОН молоді та спорту України від 14.06.2011 №574)

Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:
 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455)
 • Закон України «Про відпустки» 
 • Закон України «Про звернення громадян»  
 • Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963) 
 • Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. (Лист Міністерства  праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58) 
 • Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. (Лист МОН молоді та спорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
 • Про внесення зміни до наказу  МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:
 • Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002) 
 • Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
 • Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112)
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616) 
 • Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
 • Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
 • Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)   
 • Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)