Обдарованість дитини


В основі обдарованості – творчий потенціал, закладений у дитини від народження
      
Дитинство – особливий період розвитку, що «рухається» незвичними темпами й часто дивує своїми змінами. Ця пора створює неабиякі можливості для розвитку психіки дитини. Ідеться передусім про емоційну безпосередність, потребу в нових враженнях, схильність до творчості, експериментування, творення нових образів тощо. Усе це  характерно для кожного нормального розвиненого дошкільника.

Обдарованість – це особливий склад особистості. Ототожнення обдарованості дитини з високим рівнем розвитку її мислення радше штучне та обґрунтоване, адже інтелект не існує сам по собі. Те, що приписують його успіху, зумовлене й емоційним настроєм, почуттями, широтою інтересу, потребами дитини, її вольовою зрілістю тощо.

Обдаровані діти вирізняються з-поміж однолітків неабиякою допитливістю, ініціативністю, високим розумовими здібностями. Ці діти –особливі, тож і працювати з ними слід по-особливому. Педагог має вміти вчасно виявляти дітей, наділених нестандартним, оригінальним мисленням і творчими здібностями, адекватно оцінювати їхні можливості та оптимально організовувати освітню роботу з ними. Освітній процес, зорієнтований на дитину, заохочує її вірити у власні сили, бути собою, спонукає до реалізації здібностей, спонтанного й щирого самовираження, внутрішньої активності, й як наслідок, розкриття творчого потенціалу.

Підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в умовах дошкільного навчального закладу спрямована на оволодіння необхідними для цього професійними знаннями, вміннями, навичками та на їх розвиток. Цю підготовку ми педагоги дошкільного закладу  здійснюємо в межах самоосвіти та в процесі методичної роботи.

Основне завдання педагога, який виховує обдаровану особистість,  – навчити дитину бачити перетворення в навколишньому світі, зокрема в природі,  – те, що становить саму суть розвитку. Творчість неможливо просто показати. Дитина сама має пройти шлях відкриття: з’ясувати перетворення, що  існують у  навколишньому світі незалежно від людини,  розв’язуючи завдання, що потребують творчого мислення. Лише тоді  є надія, що дитина навчиться творчості й не втратить своєї обдарованості.

Обдаровані діти в нашому дошкільного закладі мають мистецькі здібності. Їх нахили і бажання спрямовані на художню творчість, яка проявляється заняттях образотворчою діяльністю

Всім відомо, що діти дуже люблять ліпити. Вони ліплять з усього, з чого можна ліпити, але найбільшу цікавість вони проявляють до ліплення пластиліном. Частина обдарованих дітей нашого дошкільного закладу проявляє цікавість до такого виду ліплення, як пластилінографія.  Пластилінографія – нетрадиційна техніка образотворчості, що полягає  у створенні з пластиліну опуклих,  напівоб’ємних зображень на пласкій поверхні.

«Пластилінові фантазії». Заняття покликані допомогти дітям в розвитку їх творчих умінь, уміння самовиражатися, фантазувати, підтримувати і втілювати в життя власну ідею та ідею інших дітей, оволодіння елементами пластилінографії, а також  дають змогу створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей кожної дитини, реалізувати потребу відображати свої життєві враження, навіть тоді, коли вони не володіють в певній мірі навичками. В процесі роботи  діти знайомляться з різноманітними техніками ліплення, переживають яскраві позитивні емоції.  Мені відомо, що діти можуть проявляти фантазію в свої роботах лише за умови наявності в них певних технічних навичок ліплення, вміння з частин складати ціле, поєднувати між собою кольори. Колір в дитячому ліпленні – один з основних засобів виразності. Безпосередня робота з кольором дає змогу розвинути в дітей образну уяву та творчу фантазію. В своїй роботі з дітьми вихователі намагаюся оцінювати творчий підхід до виконання роботи, індивідуальну своєрідність виконаних робіт, співпрацю з дітьми у виконанні робіт (це виконання завдань: «Закінчи роботу», «Виклади таке ж зображення»).

Своєю чергою, педагоги зростають професійно, ретельно аналізуючи власний  і застосовуючи перспективний досвід роботи з обдарованими дітьми.